Projectpartners

Universiteit Twente

Centre for eHealth and Wellbeing Research
Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences
Afdeling Psychologie, Gezondheid en Technologie
Universiteit Twente

University of Twente
Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Department of Psychology, Health & Technology
Postbus 217
NL – 7500 AE Enschede

Website: Centre for eHealth and Wellbeing Research (CeWR)

Wat doen wij?

“Human touch in a high Tech context”
Het Centre for eHealth and Wellbeing Research onderzoekt hoe mensen gestimuleerd kunnen worden om gezondheid en welzijn te managen. De Human Touch in een High Tech-omgeving inspireert om innovatieve onderzoeksmethoden te gebruiken om persoonlijke interventies en technologieën te ontwikkelen en te evalueren. Geworteld in de psychologie, hanteren we een interdisciplinaire en participatieve aanpak voor de ontwikkeling van veelbetekenende en duurzame gezondheidsbevorderende oplossingen.

Deze benadering passen we toe binnen het project EurHealth-1Health. We hebben al eerder ervaring opgedaan in het succesvol toepassen van onze werkwijze op het gebied van infectiepreventie en antibiotic stewardship binnen het INTERREG IIIa project MRSA-net Twente/Münsterland en het INTERREG IVa EurSafety Health-net project.

Wat doen wij in het kader van het project?

De Universiteit Twente draagt met verschillende projecten bij aan EurHealth-1-Health:

  • Ontwikkeling van een OneHealth game, waarin professionals vanuit verschillende disciplines (humaan/veterinair) getraind worden in risico-communicatie en in de samenwerking tijdens crisissituaties met betrekking tot uitbraken van zoönosen.
  • Ontwikkeling van een One Health platform, waar informatie over OneHealth thema’s in een Q&A database opgeslagen zijn en via een smart helpdesk systeem toegankelijk zijn voor OneHealth professionals.
  • Ontwikkeling e-learning module over post-operatieve wondinfecties (POWI), waarin OK personeel getraind wordt op infectiepreventie- en controle maatregelen ter voorkoming van POWI.
  • Ontwikkeling van een predictive modeling systeem voor infecties in ziekenhuizen, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende typen data en analysetechnieken.
  • Ontwikkeling van een safety stewardship programma, waarin risico-management concepten worden toegepast op het ziekenhuisproces rondom Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO).
  • Doorontwikkeling van de EurSafety applicatie Infection Manager als overkoepelende tool voor alle EH1H projecten.

Universiteit Twente

Contactpersonen

Prof. Dr. Lisette van Gemert-Pijnen
T +31.(0)53.489-6050
j.vangemert-pijnen@utwente.nl

Projecten: alle, Infection Manager

Dr. Nienke Beerlage-De Jong
T +31.(0)53.489-3517
n.beerlage-dejong@utwente.nl

Project: OneHealth game

Dr. Annemarie Braakman-Jansen
T +31.(0)53.489-6047
l.m.a.braakman-jansen@utwente.nl

Projecten: OneHealth Platform, Safety stewardship, Infection manager

Julia Keizer MSc
T +31.(0)53.489-5487
j.keizer@utwente.nl

Project: Safety stewardship

Dr. Nadine Köhle
T +31.(0)53.489-2092
n.kohle@utwente.nl

Project: OneHealth Platform

Magnus van Niekerk MSc
T +31.(0)53.489-1285
j.m.vanniekerk@utwente.nl

Project: Predictive Modeling System

Floor Sieverink MSc
T +31.(0)53.489-6631
f.sieverink@utwente.nl

Project: POWI

Nachrichten/Nieuws & Veranstaltungen/Evenementen

Geen berichten gevonden.
Geen berichten gevonden.

Das Projekt wird im Rahmen des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland durchgeführt und durch die Europäische Union sowie die folgenden Institutionen finanziell unterstützt: |
Het project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie en de volgende instellingen financieel ondersteund:

Niedersächsisches Ministerieum für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale EntwicklungMinisterie van VolksgezondheidMinisterium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen