Projectpartners

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Centrum Infectieziekten Bestrijding (CIb) van het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu(RIVM)
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

NL – 3721 MA Bilthoven

Website:

Wat doen wij?

Missie van het CIb is om in het kader van publieke gezondheid infectieziektedetectie, -bestrijding en preventie te optimaliseren.

Hierbij horen de volgende taken:

  • Inzicht verkrijgen in infectieziekten door uitvoering van microbiologische diagnostiek, surveillance en wetenschappelijk onderzoek.
  • Versterking van snelle en effectieve response op mogelijke uitbraken door coördinatie van infectieziektebestrijdingsmaatregelen, internationale samenwerking en aansturing van het nationale vaccinatieprogramma.
  • Stimulering van effectieve preventie- en bestrijdingsmaatregelen van infectieziekten door advisering van professionals en ministeries, subsidieverlening, en informatievoorziening aan het publiek.

Daarnaast worden screeningprogramma’s voor zwangeren en pasgeborenen door het CIb gecoördineerd en fungeert het CIb als referentielaboratorium voor deze programma’s.

Het CIb betrekt bij de uitvoering expertise van universiteiten, professionals en andere relevante organisaties (nationaal en internationaal) om een brug te vormen tussen wetenschap, beleid en dagelijkse praktijk. Hierin wordt samengewerkt met de relevante ministeries, GGD’en en landelijke expertise centra. Het CIb is verbindingscentrum voor internationale organisaties als de EU, WHO en ECDC.

Wat doen wij in het kader van het project?

Het RIVM/CIb werkt aan de werkpakketten 2,3,4,6, en 8. Voor de werkpakketten 2, 3, en 6 betreffen de activiteiten het bevorderen en beschikbaar maken van nationale richtlijnen, werkwijzen t.b.v. uitbraakbestrijding en surveillance etc. tussen partners aan Nederlandse en Duitse kant. Uitzondering vormt werkpakket 4 waar daadwerkelijk metingen in het veld gedaan zullen worden (mest en oppervlaktewater) en werkpakket 8 waar een maatschappelijke ernst en impact-analyse opgeleverd zal worden.

RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu(RIVM)

Contactpersonen

Dr. Ir. Mariken van der Lubben Dr. Ir. Mariken van der Lubben
Programmamanager ABR RIVM
T +31.(0)30.274.3888
mariken.van.der.lubben@rivm.nl
Dr. Silke David Dr. Silke David
EurHealth-1-health projectcoördinator
T +31.(0)30.274.8659
M +31.(0)62.1179438
silke.david@rivm.nl
Dr. Marcel Mennen Dr. Marcel Mennen
T +31.(0)30.274.8659
marcel.mennen@rivm.nl
Dr. Daan Notermans Dr. Daan Notermans
T +31.(0)30.274.2190
daan.notermans@rivm.nl

Projecten: WP2A

Dr. Renske Eilers Dr. Renske Eilers
T +31.(0)30.274.3688
renske.eilers@rivm.nl

Projecten: WP2B

Dr. Ir. Sabine de Greeff Dr. Ir. Sabine de Greeff
T +31.(0)30.274.2982
sabine.de.greeff@rivm.nl

Projecten: WP3 en WP6

Dr. Heike Schmitt Dr. Heike Schmitt
T +31.(0)30.274.2498
heike.schmitt@rivm.nl

Projecten: WP4

Dr. Pita Spruijt Dr. Pita Spruijt
M +31.(0)64.5056660
pita.spruijt@rivm.nl

Projecten: WP8

Das Projekt wird im Rahmen des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland durchgeführt und durch die Europäische Union sowie die folgenden Institutionen finanziell unterstützt: |
Het project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie en de volgende instellingen financieel ondersteund:

Niedersächsisches Ministerieum für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale EntwicklungMinisterie van VolksgezondheidMinisterium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen