Projectpartners

Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA)

Boerhaavelaan 59
NL – 7555 BB Hengelo

Website: Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek

Wat doen wij?

LabMicTA houdt zich bezig met alles wat met infecties te maken heeft in regio Twente Achterhoek (3 ziekenhuizen 420 huisartsen en diverse verpleeg- en verzorgingstehuizen). Dit houdt in: het voorkomen van infecties, het onderzoeken van patiëntmateriaal op de aanwezigheid van micro-organismen die klachten kunnen veroorzaken, en het adviseren aan de behandelend arts over de optimale behandeling hiervan. Naar gelang de soort verwekker wordt het laboratorium globaal in 3 afdelingen onderverdeeld: Bacteriologie, Moleculaire Microbiologie en Serologie.

BACTERIOLOGIE: De afdeling Bacteriologie bestaat uit de sub-afdelingen Bacteriologie, Tuberculose, Parasitologie en Mycologie. Op deze afdelingen wordt met behulp van verschillende (kweek) technieken gezocht naar ziekteverwekkende bacteriën, parasieten en schimmels in diverse patiëntmaterialen. Van de gekweekte ziekteverwekkers wordt vervolgens de gevoeligheid voor antibiotica bepaald zodat de behandelend arts een geschikte en adequate behandeling kan starten. Met de uitslag van het onderzoek kan de arts-microbioloog de behandelend arts adviseren over de juiste behandeling van de infectie.

MOLECULAIRE MICROBIOLOGIE: Op de afdeling Moleculaire Microbiologie wordt veel gewerkt met kwalitatieve en kwantitatieve nucleïnezuur amplificatiemethoden zoals de PCR (polymerase chain reaction). Deze methoden worden momenteel het meest gebruikt voor de directe detectie van pathogenen zoals bacteriën, virussen, dermatofyten en parasieten in patiëntmonsters. Deze methoden zijn erop gericht om de aanwezigheid van micro-organismen te onderzoeken door het genetisch materiaal hiervan in het patiëntmateriaal op te sporen.

SEROLOGIE: Op de afdeling Serologie wordt onderzoek verricht in bloedmonsters naar afweerstoffen (antistoffen) tegen verschillende verwekkers van infectieziekten. Voor sommige infecties geldt dat antistoffen aanwezig zijn, terwijl het micro-organisme niet (meer) detecteerbaar is, hetgeen kan helpen bij het stellen van een diagnose.

Wat doen wij in het kader van het project?

  • Het ontwikkelen van real-time platform om toezicht te houden op BRMO-problemen
  • Standaardisering en normalisering van BRMO-definities en gebruik van MIC-breekpunten tussen diverse aangesloten zorginstellingen (cross-border) zodat data vergelijkbaar worden
  • Het ontwikkelen van BRMO-screening agars om BRMOs snel en kosteneffectief te detecteren
  • Het ontwikkelen van safety stewardship betreffende resistente bacteriën in ziekenhuizen
  • Onderzoek naar prevalentie van BRMO in ziekenhuizen.

Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA)

Contactpersonen

Nashwan Al Naiemi, MD PhD
T +31.(0)88.537-4200
M +31.(0)6.25187250
n.alnaiemi@labmicta.nl
Rob Klont, MD
T +31.(0)88.537-4200
M +31.(0)6.19675931
r.klont@labmicta.nl

Das Projekt wird im Rahmen des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland durchgeführt und durch die Europäische Union sowie die folgenden Institutionen finanziell unterstützt: |
Het project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie en de volgende instellingen financieel ondersteund:

Niedersächsisches Ministerieum für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale EntwicklungMinisterie van VolksgezondheidMinisterium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen