Projectpartners

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)

Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

Website: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) | www.iprevent.net

Wat doen wij?

De unit Medische Microbiologie en Infectieziekten (MMB) is een streeklaboratorium voor de volksgezondheid en vervult een vooraanstaande rol op het speelveld van de diagnostiek, behandeling en preventie van infectieziekten zowel intra- als extramuraal in de regio Nijmegen.
Met haar producten en diensten bereikt de unit MMB direct de professionals binnen en buiten het CWZ en indirect de patiënten. De unit bestaat uit de sectie Bacteriologie, sectie Moleculaire Biologie, sectie Sero-/Virologie en sectie Infectiepreventie. Zij verricht activiteiten ten behoeve van artsen en specialisten behorend tot het CWZ, verpleeghuisorganisaties, huisartsen, arbodiensten, verloskundigen, commerciële instellingen en trial bureaus.

De unit beschikt over diagnostische procedures voor een snelle en precieze diagnose van infectieziekten, zoals moleculaire diagnostiek. Ze verricht consultaties en voert wetenschappelijk onderzoek uit. Er worden scholingen gegeven aan verschillende beroepsgroepen zoals bijvoorbeeld aan artsen (i.o) en verpleegkundigen (i.o). Hierbij kunt u ook denken aan voorlichting/scholing binnen FTO’s van verpleeghuisorganisaties en huisartsenkringen.

Het CWZ is onderdeel van iPrevent. iPrevent is een samenwerking van de infectiepreventieafdelingen van het CWZ en het UMC St Radboud met als doel verregaande samenwerking met betrekking tot infectiepreventie in de regio te realiseren. Hierin participeren de Sint Maartenskliniek en het Maasziekenhuis Pantein. Het in 2007 opgericht Regionaal Zorghygiëne Netwerk Nijmegen e.o. (REZON), is sinds 2013 onderdeel van iPrevent. Het REZON bestaat organisaties met verpleeghuiszorg en dit zijn: ZZG Zorggroep, Pantein, Zorggroep Maas en Waal, Kalorama, de Waalboog, Luciver en St. Jan de Deo. Binnen de deelnemende organisaties bestaat een uitgebreid netwerk van Hygiëne Kwaliteitsmedewerkers (HKM-ers) waaraan scholing wordt gegeven.

Wat doen wij in het kader van het project?

Wij houden ons bezig met deze taken binnen diverse werkpakketten:

  • Voortzetting van bestaande kwaliteitskeurmerken en ontwikkeling en implementatie van nieuwe kwaliteitskeurmerken voor euregionale gezondheidszorginstellingen
  • Realisatie van regionale competentiecentra op het gebied van infectiepreventie, diagnostiek en therapie
  • Ontwikkeling en implementatie van grensoverschrijdend opleidingsplan
  • Euregionale stages/practica in ziekenhuizen en laboratoria
  • Opzetten van euregionale A-teams
  • Opheffen van lacunes in BRMO-preventie
  • Voorlichting en scholing van patiënten en medewerkers
  • Onderzoek naar mogelijke dekolonisatietherapieën

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)

Contactpersonen

Prof. Dr. Andreas Voss
T +31.(0)24.36 575 14
vossandreas@gmail.com
 
Andrea Eikelenboom, promovendus
M +31.(0)6.50 28 64 48
eikelenboomandrea@gmail.com
 
Dr. Katja Saris
T +31.(0)24.36 575 14
k.saris@cwz.nl
 

Nachrichten/Nieuws & Veranstaltungen/Evenementen

4e Speed informatie-uitwisseling tijdens halfjaarlijkse bijeenkomst van EurHealth-1Health

Op woensdag 16 mei 2018 heeft de vierde projectpartner meeting van het INTERREG V A project “EurHealth-1Health” plaatsgevonden. Deze keer ...
Lees verder …

Das Projekt wird im Rahmen des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland durchgeführt und durch die Europäische Union sowie die folgenden Institutionen finanziell unterstützt: |
Het project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie en de volgende instellingen financieel ondersteund:

Niedersächsisches Ministerieum für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale EntwicklungMinisterie van VolksgezondheidMinisterium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen