One Health infectie- en resistentiepreventie

Med-Vet: Euregionale en sectoroverstijgende One-Health-samenwerking, opleiding en interventie
Projectpartners
  • Gesundheitsamt Rhein-Kreis Neuss
  • Klinikum Oldenburg – Institut für Krankenhaushygiene
  • Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES)
  • Niedersächsisches Landesgesundheitsamt (NLGA)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
  • Universitätsklinikum Münster (UKM)
  • Universiteit Twente (UT)

In werkpakket 4 “Med-Vet: Euregionale en sectoroverstijgende One-Health-samenwerking, opleiding en interventie” staat het ‘One-Health’-aspect centraal. In nauwe afstemming met de activiteiten, die in de werkpakketten 3 en 6 plaatsvinden, zal het in dit werkpakket voornamelijk gaan op prevalentieonderzoek aan beide zijden van de grens bij dieren (bijv. in de veehouderij, dierentuinen, instellingen voor soortbeschermingen), in hun directe leefomgeving (bijv. emissies uit dierverblijven) en in het milieu (bijv. water, (drijf)mest). Samen met werkpakket 2 zal daarnaast worden gewerkt aan grensoverschrijdende en vooral interdisciplinaire methodische ontwikkeling van diagnostische strategieën, die een gestandaardiseerde vaststellingsmethode van een ziekteverwekker en typering daarvan aan de hand van diverse monsters mogelijk maken (PCR – snelle diagnostiek, typering, Whole Genome Sequencing). Uiteindelijk zullen in het kader van dit werkpakket interventies over de genoemde thema’s worden uitgevoerd door euregionale landbouwexperts, (huis)artsen en dierenartsen en wel op kinderboerderijen en in ‘One-Health’-opleidingen, welke zullen worden gericht op kinderen en de bevolking in het algemeen.

Das Projekt wird im Rahmen des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland durchgeführt und finanziell unterstützt von |
Het project wordt gefinancierd in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland uitgevoerd en financieel ondersteund door: