NL-DE: Opleiding van euregionale vakmensen voor preventie van infecties en antibioticaresistentie

Opleiding van euregionale vakmensen voor preventie van infecties en antibioticaresistentie
Projectpartners
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis NIjmegen (CWZ)
 • Gesundheitsamt Rhein-Kreis Neuss
 • Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG)
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • Universität Oldenburg – European Medical School (EMS)
 • Klinikum Oldenburg – Institut für Krankenhaushygiene
 • Universitätsklinikum Münster (UKM)
 • Universiteit Twente (UT)
Geassocieerde partners
 • Akademie für öffentliches Gesundheitswesen
 • Johanniter-Akademie Münster
 • Ministerium für Gesundheit Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen (MGEPA)

In werkpakket 5 “Opleiding van euregionale vakmensen voor preventie van infecties en antibioticaresistentie” ligt de nadruk op het opleiden van toekomstige euregionale vakmensen op het gebied van preventie van infecties en antibioticaresistentie in de deelnemende euregio’s. Daartoe zal in een eerste stap een vergelijking worden gemaakt tussen de diverse vakopleidingen, bijscholingen en academische leergangen in Nederland en Duitsland. Aan de hand van de vastgestelde verschillen kan in het project vooral op politiek niveau worden toegewerkt naar erkenning van de opleidingen aan de andere zijde van de Duits-Nederlandse grens. Doelen van dit werkpakket zijn de ontwikkeling en invoering van een euregionaal grensoverschrijdend scholingsplan voor infectiepreventie en preventie van antibioticaresistentie met wederzijdse stages en opleidingsmodules in het buurland en grensoverschrijdende synchronisatie van bachelor-, master- en PhD-opleidingsprogramma’s op het gebied van ziekenhuishygiëne in de euregio. Een bijzonder accent zal hierbij komen te liggen op het ontwikkelen en aanbieden in het projectgebied van euregionale bijscholingen c.q. bijscholingsmodules voor opleidingen tot mono- en/of polyvalente medewerkers infectiepreventie.

Das Projekt wird im Rahmen des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland durchgeführt und finanziell unterstützt von |
Het project wordt gefinancierd in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland uitgevoerd en financieel ondersteund door: