Interventies 3

Preventie-economische voorbeeldinitiatieven
Projectpartners
  • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

In werkpakket 8 “Interventies 3 – Preventie-economische voorbeeldinitiatieven” zullen preventie-economische initiatieven in modelprojecten, waarin een concurrentieslag om de beste kwaliteit centraal zal staan (gemeten aan de hand van resistentiepreventie in ziekenhuizen en pleegzorginstellingen), worden ontplooid. Daarvoor zal een pilotproject worden uitgevoerd waarmee het mogelijk wordt innovatieve financieringssystemen te evalueren, zodat preventie en adviesverlening ter bescherming tegen infecties in het ziekenhuis structureel financierbaar worden (dit in samenwerking met de zorgverzekeraars). Voorbeelden daarvan zijn de opname van de kosten van diagnostiek in de kosten van antibiotica en het uitkeren van premies voor AID-zorg (Antibiotic Stewardship – Infection Prevention Stewardship – Diagnostic Stewardship).

Das Projekt wird im Rahmen des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland durchgeführt und finanziell unterstützt von |
Het project wordt gefinancierd in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland uitgevoerd en financieel ondersteund door: