Euregionale preventieregio 3

Euregionale Surveillance, Public Health-communicatie en toezicht
Projectpartners
  • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen (CWZ)
  • Gesundheitsamt Rhein-Kreis Neuss
  • Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (Labmicta)
  • Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
  • Universitätsklinikum Münster (UKM)
  • Universiteit Twente (UT)

Werkpakket 3 “Euregionale preventieregio 3 – Euregionale Surveillance, Public Health-communicatie en toezicht” gaat over het optreden van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), in het bijzonder CRE/4MRGN (carbapenem-resistente Enterobacteriaceae/multiresistente gramnegatieve bacteriën met resistentie tegen 4 van de 4 antibioticagroepen), aan beide zijden van de grens. Daartoe zullen eerst de gegevens van de afzonderlijke referentiecentra aan beide zijden van de grens worden samengevoegd en met elkaar worden vergeleken. Vervolgens zal een screening van de prevalentie van BRMO in ziekenhuizen, pleegzorginstellingen, artsenpraktijken en andere instellingen en in de bevolking plaatsvinden. De aldus verkregen data zullen aan een analyse worden onderworpen. De focus zal daarbij komen te liggen op bijzondere bevolkingsgroepen met een verhoogd risico om drager van CRE/4MRGN te zijn, zoals vluchtelingen, reizigers en patiënten met een verhoogd risico waaronder intensive-carepatiënten. Een eerste gepland onderzoek betreft de kolonisatie met BRMO bij mensen voor, tijdens en na een reis naar een land met een verhoogd risico. Dit onderzoek is nodig omdat met reizen geassocieerde besmettingen met BRMO vaak voorkomen en tot nu toe nog nauwelijks bekend is wanneer de reizigers worden gekoloniseerd. Voor wat betreft het aspect public-health-communicatie en toezicht zullen medewerkers in de zorg, patiënten en belangstellende burgers voorlichting en bijscholing over BRMO ontvangen. Om alle verzamelde gegevens te synchroniseren zal voor de uitwisseling van data en ter naleving van nationale privacyregels worden gestreefd naar toepassing van datamining en een cloud-gebaseerde surveillance-infrastructuur.

Das Projekt wird im Rahmen des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland durchgeführt und finanziell unterstützt von |
Het project wordt gefinancierd in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland uitgevoerd en financieel ondersteund door: