Euregionale preventieregio 2

(Eu)regionale synchronisatie van de (nationale) richtlijnen en meetmethoden
Projectpartners
  • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen (CWZ)
  • Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG)
  • Niedersächsisches Landesgesundheitsamt (NLGA)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
  • Universiteit Twente (UT)

In werkpakket 2 “Euregionale preventieregio 2 – (Eu)regionale synchronisatie van de (nationale) richtlijnen en meetmethoden” zullen Duitse en Nederlandse richtlijnen en meetmethoden voor bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), in het bijzonder carbapenem-resistente Enterobacteriaceae (CRE)/4MRGN (multiresistente gramnegatieve bacteriën die resistent zijn tegen 4 van de 4 antibioticagroepen) worden geanalyseerd en vergeleken aan de hand van vooraf bepaalde indicatoren. Daartoe zal in een eerste stap informatiemateriaal worden samengesteld over de overeenkomsten en verschillen in de richtlijnen (bijv. voor wat betreft melding en het management van uitbraken, hygiënemanagement en meetmethoden). Een vervolgstap is het formuleren van uniforme aanbevelingen en standaards aan de hand van haalbaarheidsonderzoeken (literatuuronderzoek, risicobeoordeling, prevalentiemeting) met het doel microbiologische meetmethoden voor BRMO te harmoniseren en gezamenlijke technische laboratoriuminformatiesystemen voor grensoverschrijdend werkzame laboratoria mogelijk te maken. Parallel aan dit alles zal een elektronisch communicatieplatform (E-consult) in gebruik worden genomen.

Das Projekt wird im Rahmen des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland durchgeführt und finanziell unterstützt von |
Het project wordt gefinancierd in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland uitgevoerd en financieel ondersteund door: