Euregionale preventieregio 1

Regionale Netwerkvorming (Euregionale Comprehensive Centers TEGEN infecties)
Projectpartners
 • Gesundheitsamt Rhein-Kreis Neuss
 • Klinikum Oldenburg – Institut für Krankenhaushygiene
 • Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG)
 • Niedersächsisches Landesgesundheitsamt (NLGA)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • Universitätsklinikum Münster (UKM)
 • Universiteit Twente (UT)
Geassocieerde partners
 • European Patients Empowerment for Customised Solutions (EPECS)
 • Gesundheitsamt Kreis Wesel
 • Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV NO)

Doel van werkpakket 1 “Euregionale preventieregio 1 – Regionale Netwerkvorming (Euregionale Comprehensive Centers TEGEN infecties)” is uitbreiding van de al bestaande netwerken in de euregio’s en vorming van nieuwe netwerken. Via uiteenlopende initiatieven en activiteiten zullen regionale en euregionale competentiecentra worden opgericht, bedoeld om gezamenlijk een dam op te werpen tegen de verspreiding antibioticaresistentie en daarmee samenhangende infecties. Er zullen op lokaal, maar vooral op euregionaal niveau, met nauwe betrokkenheid van publieke gezondheidsdiensten, ziekenhuizen, huisartsen, vrijgevestigde artsen, woonzorgcentra voor senioren en ambulancediensten, netwerken worden gevormd, die over de Nederlands-Duitse grens heen reiken. Een belangrijk aspect daarbij is dat de netwerken ook zullen worden geëvalueerd. Voor dit doel zal een (self)assessment-tool, toepasbaar voor zowel bestaande als nieuwe netwerken, worden ontworpen waarmee netwerkactiviteiten kunnen worden bewaakt en verbeterd. De bestaande EurSafety-keurmerken voor kwaliteit en transparantie zullen worden voortgezet en doorontwikkeld, terwijl voortbouwend hierop nieuwe kwaliteitskeurmerken voor euregionale zorginstellingen zullen worden ontwikkeld en ingevoerd. Antibiotic Stewardship (ABS) is een centraal en belangrijk thema voor de ziekenhuissector en zal daarom binnen dit werkpakket, ook op euregionaal niveau, in netwerkvorm concreet beslag krijgen. Voor A-teams (NL) en ABS-teams (D) zullen fora worden georganiseerd voor het uitwisselen van inzichten en ervaringen en optimalisatie van hun activiteiten. Deze concepten en een systeem zullen ook voor vrijgevestigde artsen en apothekers worden geïmplementeerd. Bovendien zullen studenten in medische en paramedische vakken (bijv. farmacie) al in hun opleidingsfase worden geschoold in de ontwikkeling van metacompetenties op de vakgebieden diagnostiek, infectiepreventie en Antibiotic Stewardship. Verder zal in Niedersachsen een monitoringprogramma voor antibioticaresistentie in de veterinaire sector, dat is gebaseerd op ARMIN, worden ontwikkeld en er zullen (eu)regionaal gegevens worden verzameld over het verbruik van antibiotica in ziekenhuizen en in de veterinaire sector met het doel deze gegevens te vergelijken met al bestaande resistentiedata.

Das Projekt wird im Rahmen des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland durchgeführt und finanziell unterstützt von |
Het project wordt gefinancierd in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland uitgevoerd en financieel ondersteund door: