In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken negen ziekenhuizen, zeven publieke gezondheidsdiensten, zeven kennisinstellingen en drie bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie. Het project is gestart op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019. Het Amphia Ziekenhuis is de projectverantwoordelijke organisatie en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk. Binnenkort volgt er op www.i41health.eu meer informatie over het Vlaams-Nederlandse Interreg project.

Via EurHealth-1Health, Health-i-care en i-4-1-Health slaan de Duits-Nederlandse en Vlaams-Nederlandse grensregio’s de handen ineen om antibioticaresistentie bij mens en dier te voorkomen en infectierisico’s te verlagen. Inzichten, methoden en innovaties uit het Vlaams-Nederlandse project kunnen gedeeld worden met de Duits-Nederlandse projecten en vice versa.

Voor vragen over het Vlaams-Nederlandse i-4-1-Health project kunt u contact opnemen met het i-4-1-Health projectmanagement via i41health@amphia.nl.