Het idee achter deze kleine brainstorm meeting was om met partners waarmee we vele activiteiten binnen de verschillende werkpakketten delen, te komen tot een verdere uitwerking van de gezamenlijk actieplan voor de komende tijd.
Allereerst heeft iedere partner aan de hand van dia’s gepresenteerd wat hij/zij tot nu toe gedaan heeft en is door Corinna Glasner een overzicht gepresenteerd met alle activiteiten binnen EurHealth-1Health.
We hebben per activiteit bediscussieerd welke vervolgstappen nodig zijn om onze milestones te bereiken, waarbij het accent vooral lag op de ‘cross-border cooperation’. Voor iedere activiteit is een partner benoemd om ‘in de lead’ te zijn. Een verslag van deze meeting volgt binnenkort op de website.

We kijken met z’n allen terug op een hele productieve dag waaraan voldaan is aan ieders verwachtingen.
We hebben afgesproken om volgend jaar op 7 februari 2019 opnieuw een bijeenkomst te houden om de voortgang te bespreken.

Andreas Voss, Katja Saris en Andrea Eikelenboom
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen