Uitnodiging van de symposium op 29 oktober 2019 in Lingen

De toenemende verspreiding van multiresistente bacteriën is één van de meest urgente problemen van onze tijd. De nauwe band tussen de humane en veterinaire geneeskunde en de milieusector is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. Om deze uitdaging adequaat aan te kunnen, zijn gemeenschappelijke maatregelen in de zin van een “One-Health” benadering (“er is maar één gezondheid”) nodig.

Een van de doelstellingen van het door INTERREG gefinancierde EurHealth-1Health-project is om verschillende aanpakken voor de bestrijding van antibioticaresistentie te ontwikkelen, die over sectoren en landsgrenzen heen gaan.

Op 29.10.2019 zal een “One-Health” symposium plaatsvinden met presentaties over antibiotica gebruik en resistenties in de humane en veterinaire geneeskunde, alsook in het milieu en met ruimte voor discussies met experts. Verder worden de meest recente resultaten uit het EurHealth-1Health project gepresenteerd. Het symposium is gericht op het geïnteresseerde (professionele) publiek.

Uitnodiging/registratie