Intensieve informatie uitwisseling in een “World Café”

Op maandag 8 mei 2017 heeft de 2e projectpartner meeting van het INTERREG-VA project “EurHealth-1Health” in Sportslot Velen (Duitsland) plaatsgevonden. ‘s Ochtends werden het uit internationale experts bestaande Steering Committee en Scientific Advisory Board van EurHealth-1Health uitgebreid over de projectvoortgang geïnformeerd. ‘s Middags kwamen rond 50 actief bij het project betrokken deelnemers samen om over de voortgang en de geplande activiteiten in de verschillende werkpakketten van het project te praten.

In het begin gaven de projectleider, prof. dr. Alex W. Friedrich, en dr. Corinna Glasner, beiden van de leadpartner organisatie UMCG, een overzicht over de inhoudelijke voortgang van het project. Aansluitend informeerde Annette Dwars, van het project management office, de deelnemers over het actuele financiële verloop van het project, over de algemene voorwaarden van INTERREG subsidies evenals over het halfjaarlijkse declaratie verloop.

Maar ook uitgekozen projectpartners kwamen aan het woord en presenteerden activiteiten die zij tot nu toe in het project hebben uitgevoerd. Deze keer waren het dr. Silvia Eller van de Duitse GGD Rhein-Kreis Neuss en Sofanne Ravensbergen van het UMCG. Dr. Eller presenteerde een aantal activiteiten die in de afgelopen maanden werden uitgevoerd, zoals bijv. Regionale en Euregionale netwerkbijeenkomsten, de verder uitgebreide MRSApp en het gebruik van hun info-mobiel. Sofanne Ravensbergen presenteerde haar onlangs gepubliceerde gegevens over screeningstudies met vluchtelingen in Nederland en benadrukte de geplande samenwerking met Duitse partners in dit traject.

Aansluitend kwamen alle deelnemers voor een intensieve informatie uitwisseling samen in een zogenoemd “World Café”. Hierbij stonden de deelnemers in groepen rond statafels om de activiteiten in de verschillende werkpakketten nader te bespreken. Deze nieuwe vorm van informatie-uitwisseling werd verwelkomd door alle deelnemers en op grote schaal gebruikt. De resultaten van dit eerste “World Café” werden gepresenteerd in de afsluitende plenaire sessie.

Voor geïnteresseerde deelnemers was er bovendien de mogelijkheid, om tijdens een presentatie van Matthias Brandt te informeren naar de status van het “EurSafety” fonds. In het kader van dit fonds zullen activiteiten, zoals het toekennen van de transparantie- en de kwaliteitscertificaten voor gezondheidsinstellingen, worden voortgezet.

Aansluitend aan deze informatieve bijeenkomst was er voor iedereen tijdens het gezamenlijke diner tijd om met andere projectpartners – ook vanuit het zusterproject health-i-care – in een informele setting van gedachten te wisselen.