© Foto Aletta Jacobs School of Public Health - Prof.dr. Alex Friedrich Alex Friedrich heeft een uitgesproken ambitie: “We gaan er samen voor zorgen dat Noord-Nederland in 2025 wat antibioticaresistentie betreft de veiligste regio van Europa is.” De kennis is er, na ruim vijftien jaar onderzoek. Het komt er nu op aan om met die kennis aan de slag te gaan en verdere bewijslast te verzamelen op basis waarvan ziekenhuizen, verpleeghuizen, GGD ’s, artsenpraktijken en overheden structureel beleid kunnen ontwikkelen en vooral implementeren. Met de Duits-Nederlandse grensstreek als ‘Living Lab’, Groningen als kenniscentrum en de Aletta Jacobs School of Public Health als vliegwiel.

Zeg infecties en je denkt in één adem door aan antibiotica. We denken dat we daarmee afdoende beschermd zijn, maar zijn dat allerminst. De antibioticaresistentie neemt grimmige vormen aan. Alex Friedrich spreekt van een explosieve situatie en zegt: “Als we de handen niet ineen slaan om het tij te keren, onder meer door kritischer om te gaan met het toedienen van antibiotica en het voorkomen van verspreiding, wordt verantwoorde en complexe medische zorg op den duur onmogelijk.” […]

Meer informatie