Voor de zesde halfjaarlijkse meeting van het INTERREG V A project “EurHealth-1Health” kwamen de projectpartners op 8 mei 2019 in Garrel samen. De rond 60 deelnemers werden door het projectleider team, prof. dr. Alex W. Friedrich en dr. Corinna Glasner, eerst over de actuele stand van zaken van het project en aansluitend door Annette Dwars van het project management office over de financiële stand van zaken geïnformeerd.

De keynote lecture van prof. dr. Jan Kluytmans ging over het INTERREG project i41Health, een Nederlands-Belgisch project waarin de aanwezigheid en de verspreiding van antibiotica resistente bacteriën bij zorginstellingen, kinderdagverblijven en de veehouderij in de Vlaams-Nederlandse grensregio inzichtelijk worden gemaakt.

In de middag beschreven de projectpartners aan de hand van hun meegebrachte posters ten eerste hun belangrijkste activiteit in het project en het tot nu toe hoogste bereikte resultaat c.q. de meest belangrijkste inzichten uit het project. Ten tweede werd besproken welke uitdagingen in het kader van de nog geplande activiteiten vóór projecteinde nog opgelost dienen te worden. Hierbij stond de vraag centraal welke knowhow of expertise hiervoor nodig is. Deze vraagstellingen leidden tot inspirerende discussies en interessante gesprekken die voortgezet werden terwijl het steering committee en scientific advisory board onder leiding van prof. Friedrich en dr. Glasner de vergadering voortzetten.

De afsluiting van de meeting vond plaats tijdens een gezamenlijk netwerk diner in de avond, waarbij ook deze keer weer gasten van het zusterproject “health-i-care” aanwezig waren. Op de volgende dag heeft het zesde innovatieforum van dit project plaatsgevonden.