De vijfde halfjaarlijkse meeting van de projectpartners voor het INTERREG V A project “EurHealth-1Health” vond op 27 november 2018 in De Lutte plaats. Daar werden de meer dan 60 deelnemers eerst door het projectleider team, prof. dr. Alex W. Friedrich en dr. Corinna Glasner, over de actuele stand van zaken van het project geïnformeerd. Aansluitend volgde een uitleg over de financiële stand van zaken door Annette Dwars van het project management office. In een interessante keynote lecture nam dr. Jochen Mierau van de Aletta Jacobs School of Public Health in Groningen de toehoorders mee in de wereld van gezondheidsmarkten, gezondheidssystemen en van grensoverschrijdende zorg.

In de middag vonden twee informatieve en interactieve postersessies plaats, waarbij alle projectpartners hun actuele activiteiten aan de hand van hun voorbereide posters voorstelden. Deze presentaties zorgden voor intensieve gesprekken en discussies tussen de projectdeelnemers, die voortgezet werden terwijl het steering committee en scientific advisory board later op de middag onder leiding van prof. Friedrich en dr. Glasner de vergadering voortzetten.

In de avond tijdens het afsluitende diner was er op prettige wijze tijd om aan tafel projectpartners en hun projectthema’s nader te leren kennen, waarbij ook weer deze keer deelnemers van het “health-i-care” innovatieforum aanwezig waren, dat op de volgende dag plaatsvond.