Op woensdag 16 mei 2018 heeft de vierde projectpartner meeting van het INTERREG V A project “EurHealth-1Health” plaatsgevonden. Deze keer heeft de leadpartner alle bij het project betrokken partnerorganisaties in Ratingen (D) ontvangen. De meer dan 50 deelnemers werden door het projectleiderteam, prof. dr. Alex W. Friedrich en dr. Corinna Glasner over de actuele ontwikkelingen in het project geïnformeerd.
Nadat Annette Dwars van het project management office een overzicht over de financiële stand van zaken gegeven had, presenteerden zeven projectpartners in korte pitches hun tot dusver behaalde resultaten en actuele projectactiviteiten. Specifiek waren dit: Niedersächsisches Landesgesundheitsamt, Universitätsklinikum Münster, Universiteit Twente, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Landeszentrum für Gesundheit NRW, Universität Oldenburg und Universitair Medisch Centrum Groningen.

In de middag presenteerde prof. Friedrich aan de gasten de “Aletta Jacobs School of Public Health” uit Groningen, een gezamenlijk initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG. Geworteld in fundamenteel onderzoek wordt kennis en expertise hier actief overgedragen door middel van onderwijs, advies en integrale samenwerkingen. Het startschot voor de “Aletta Jacobs School of Public Health” was op 15 maart jl.
Aansluitend vond een workshop over de werkpakketten van het project plaats. Hierbij zaten of stonden telkens twee personen tegenover elkaar en vertelden in een speed-date setting binnen 5 minuten iets over zichzelf en hun projectactiviteiten. Daarbij was kennismaking met nieuwe collega’s erg belangrijk. Bovendien was dit dé mogelijkheid voor de aanwezige leden van het steering committee en het scientific advisory board om verder over het project geïnformeerd te worden en direct belangrijke input te kunnen leveren.

Terwijl het steering committee en scientific advisory board in de late middag onder leiding van prof. Friedrich en dr. Glasner doorgingen met de vergadering, was er voor de andere projectpartners de mogelijkheid om bij een cultureel aperitief ontspannen van gedachten te kunnen wisselen. Reinhard Wolff legde daar op een vermakelijke wijze uit, hoe valkuilen in de communicatie tussen Duitsers en Nederlanders soms tot hilarische misverstanden kunnen leiden. De afsluiting van de meeting vond plaats tijdens een gezamenlijk diner in de avond, waarbij ook deze keer weer gasten van het zusterproject “health-i-care” aanwezig waren. Op de volgende dag heeft het vierde innovatieforum van dit project in Duisburg plaatsgevonden.

Aanvullende informatie – niet vergeten:

  • De volgende projectmeeting zal op dinsdag 27 november 2018 plaatsvinden. Informatie over de locatie volgt.
  • De presentaties van de vierde projectpartner meeting worden in het login gedeelte van de website beschikbaar gesteld.
  • Graag ontvangen wij op tijd informatie van u over bijeenkomsten die u in het kader van het project organiseert, zodat wij deze op onze projectwebsite kunnen plaatsen.
  • U kunt voor uw bijeenkomsten graag gebruik maken van de platform “Meet your twin” (www.meetyourtwin.eu).