De 3e projectpartner meeting van het INTERREG V A project “EurHealth-1Health“ heeft op dinsdag 28 november 2017 in het hotel Sanadome in Nijmegen plaatsgevonden. In het begin presenteerden de projectleider, prof. dr. Alex W. Friedrich, en dr. Corinna Glasner, beide van de leadpartner organisatie UMCG, de actuele stand van zaken en vooruitgang van het project aan de rond 70 deelnemers. Vervolgens informeerde Annette Dwars, van het project management office, de deelnemers over het actuele financiële verloop van het project en stond voor vragen over de halfjaarlijkse declaraties ter beschikking. Aansluitend gaven Klinikum Oldenburg, Universiteit Twente, Landeszentrum für Gesundheit NRW, Wageningen Bioveterinary Research, Universitätsklinikum Münster en Niedersächsisches Landesgesundheitsamt een overzicht over hun tot dusver behaalde resultaten en actuele projectactiviteiten.
In de middag heeft in 2 achtereenvolgende workshop sessies een intensieve informatie-uitwisseling tussen alle deelnemers plaatsgevonden, m.b.t. tot de 8 werkpakketten samengevat in de onderwerpen “Euregionale preventieregio“, “One Health infectie- en resistentiepreventie“, “Euregionale opleiding en bijscholing op het gebied van infectiepreventie“ en “Interventies”. Daarna hadden de deelnemers de mogelijkheid om in individuele kleine groepen door te gaan met de discussie, terwijl in een parallelle sessie de steering committee en scientific advisory board meeting heeft plaatsgevonden.
Gezamenlijk met een aantal deelnemers van het zusterproject “health-i-care”, die reeds gearriveerd waren voor de halfjaarlijkse bijeenkomst op de volgende dag, hebben alle deelnemers tijdens het diner van de gelegenheid gebruik gemaakt om inspirerende gesprekken met de andere projectpartners en de leadpartner te voeren.