Op maandag 8 mei 2017 vindt de volgende projectpartner meeting van “EurHealth-1Health” in Velen plaats. De leadpartner zal eerst over de actuele stand van zaken in het project berichten. Aansluitend hebben de projectpartners de mogelijkheid om elkaar over de voortgang binnen de verschillende werkpakketten te informeren en om gezamenlijk de volgende stappen van het project te bespreken. Deze bijeenkomsten vinden halfjaarlijks in het kader van het INTERREG VA project “EurHealth-1Health” plaats.