Er is maar één gezondheid

Es gibt nur eine Gesundheit
There is only one health

Euregional Prevention Against Antibiotic
Resistance and Infections

Euregionale preventieregio 1

Regionale Netwerkvorming (Euregionale Comprehensive Centers TEGEN infecties)

Euregionale preventieregio 2

(Eu)regionale synchronisatie van de (nationale) richtlijnen en meetmethoden

Euregionale preventieregio 3

Euregionale Surveillance, Public Health-communicatie en toezicht

One Health infectie- en resistentiepreventie

Med-Vet: Euregionale en sectoroverstijgende One-Health-samenwerking, opleiding en interventie

NL-DE: Euregionale opleiding en bijscholing op het gebied van infectiepreventie

Opleiding van euregionale vakmensen voor preventie van infecties en antibioticaresistentie

Interventies 1

Prevalentiemetingen in de regio en over de grens en vorming van de Euregionale BRMO-preventie-task force

Interventies 2

Euregionale expertisecentra voor burgers en medewerkers in de gezondheidszorg

Interventies 3

Preventie-economische voorbeeldinitiatieven

Laatste nieuws & evenementen

Artikel over Coronavirus

Dit artikel van prof dr. Alex W. Friedrich, prof. dr. Andreas Voss und prof. dr. Jan Kluytmans is in het Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie gepubliceerd (2020; 28: nr.1)

Thema Coronavirus

Hier vindt u twee video’s van prof. dr. Alex W. Friedrich over het thema coronavirus …

TV: “Killerkeime-wenn Antibiotika nicht mehr wirken”

op dinsdag 26.11.2019 om 20.15 uur op ZDF

7e projectpartner meeting van EurHealth-1Health – Kijk op de toekomst

Op donderdag 14 november 2019 vond de zevende projectpartnerbijeenkomst van het INTERREG V A project “EurHealth-1Health” plaats. […]

Professor Alexander W. Friedrich receives the 2019 Robert Koch Award for Hospital Hygiene and Infection Prevention

Tot ons grote genoegen informeren wij u dat prof. dr. Alex W. Friedrich de prestigieuze Robert Koch-prijs …

6e projectpartner meeting van EurHealth-1Health – keynote lecture over i41Health

Voor de zesde halfjaarlijkse meeting van het INTERREG V A project “EurHealth-1Health” kwamen de projectpartners op 8 mei 2019 in Garrel samen.

Save the date: Supporting Health by Technology 2020

SAVE THE DATE: Supporting Health by Technology 2020, Thursday 11 and Friday 12 June 2020

Afsluitende meeting EurHealth-1Health & health-i-care op 5 maart 2020

De afsluitende meeting van EurHealth-1Health & health-i-care vindt plaats op donderdag 5 maart 2020. […]

Over dit project

Er is
maar één
gezondheid!

Prof. Dr. Alex W. Friedrich

Over dit project

“Het belangrijkste projectdoel is de bescherming van de gezondheid van mensen, nu en in de toekomst. Om dit doel te bereiken, moet de strijd tegen infecties door bijzonder resistente micro-organismen op alle niveaus plaatsvinden, zowel grens- alsook sector overstijgend. Want alles hoort bij elkaar: mensen, dieren en milieu. We leven in een gemeenschappelijke en voor ziekteverwekkers grenzeloze wereld, waarin slechts één gezondheid heerst.”
Prof. Dr. Alex W. Friedrich, Projectleider EurHealth-1Health en hoogleraar/afdelingshoofd Medische Microbiologie en Infectiepreventie, UMCG.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is leadpartner van het project EurHealth-1Health

Het UMCG is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek, waarbij de focus ligt op “gezond en actief ouder worden”. In het kader van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen. Er worden studenten opgeleid tot arts, tandarts of bewegingswetenschapper en artsen opgeleid tot medisch specialist. Patiënten komen in het UMCG voor basiszorg, maar ook voor zeer specialistische diagnostiek, onderzoek of behandeling. De zorg wordt gegeven door de beste dokters en verpleegkundigen. Samen met ondersteunend personeel werken zij dagelijks aan die ene, gemeenschappelijke doelstelling: bouwen aan de toekomst van gezondheid.

Meer informatie over het UMCG vindt u hier.

Binnen het project “EurHealth-1Health” is in het bijzonder de afdeling Medische Microbiologie actief:

De afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie (MMBI) is dienstverlenend naar patiënten aangaande het totale spectrum van het vakgebied Medische Microbiologie binnen het Universitair Medisch Centrum. Hieronder vallen taken in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. Het MMBI heeft 4 belangrijke mission statements:

  • bescherming van patiënten tegen infecties
  • het geven van snelle en juiste diagnostische antwoorden
  • het geven van advies t.a.v. optimale behandeling
  • het bijdragen aan kennis en innovatie in het belang van onze patiënten

Prof. dr. Alex W. Friedrich is hoofd van deze afdeling binnen het UMCG en projectleider van het “EurHealth-1Health” project. Het UMCG is in dit project leadpartner en daarmee verantwoordelijk voor het gehele project. De projectleider is samen met zijn team het hoofd aanspreekpunt voor alle projectpartners, zowel voor inhoudelijke als ook voor financiële vragen. Verder zijn er meerdere medewerkers van MMBI (studenten, PhDs, postdocs, senior scientists, artsen, analysten etc.) bij verschillende werkpakketen van het project betrokken.

Meer informatie over de afdeling vindt u hier.

Das Projekt wird im Rahmen des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland durchgeführt und durch die Europäische Union sowie die folgenden Institutionen finanziell unterstützt: |
Het project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie en de volgende instellingen financieel ondersteund:

Niedersächsisches Ministerieum für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale EntwicklungMinisterie van VolksgezondheidMinisterium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen