Er is maar één gezondheid

Es gibt nur eine Gesundheit
There is only one health

Euregional Prevention Against Antibiotic
Resistance and Infections

Euregionale preventieregio 1

Regionale Netwerkvorming (Euregionale Comprehensive Centers TEGEN infecties)

Euregionale preventieregio 2

(Eu)regionale synchronisatie van de (nationale) richtlijnen en meetmethoden

Euregionale preventieregio 3

Euregionale Surveillance, Public Health-communicatie en toezicht

One Health infectie- en resistentiepreventie

Med-Vet: Euregionale en sectoroverstijgende One-Health-samenwerking, opleiding en interventie

NL-DE: Euregionale opleiding en bijscholing op het gebied van infectiepreventie

Opleiding van euregionale vakmensen voor preventie van infecties en antibioticaresistentie

Interventies 1

Prevalentiemetingen in de regio en over de grens en vorming van de Euregionale BRMO-preventie-task force

Interventies 2

Euregionale expertisecentra voor burgers en medewerkers in de gezondheidszorg

Interventies 3

Preventie-economische voorbeeldinitiatieven

Laatste nieuws & evenementen

Aletta Jacobs School of Public Health als vliegwiel: Alex Friedrich vertelt

Alex Friedrich heeft een uitgesproken ambitie: “We gaan er samen voor zorgen dat Noord-Nederland in 2025 wat antibioticaresistentie betreft de veiligste regio van Europa is.”

Resistente MRSA-bacterie rukt nu ook buiten ziekenhuizen op

Thuiszorgmedewerkers raken soms besmet met MRSA. Dat werkt verspreiding van deze gevaarlijke bacterie in de hand, zeggen onderzoekers.

Grensoverschrijdende strijd tegen ziekenhuisbacteriën

Vorige week maakte het sociaal comité van het Nedersaksische parlement tijdens een vierdaagse trip door Nederland een stop bij het UMCG in Groningen.

Informatieve bijeenkomst van de EurHealth-1Health projectpartners

De 4e projectpartner meeting van het INTERREG V A project “EurHealth-1Health“ heeft op dinsdag 28 november 2017 in het hotel Sanadome in Nijmegen plaatsgevonden.

Bericht: Projectpartner meeting op 8 mei 2017

Intensieve informatie uitwisseling in een “World Café” op 8 mei 2017 in Velen (Sportslot Velen – Duitsland).

Start nieuwe innovatie- en preventieprojecten op gebied van antibioticaresistentie

Het project EurHealth-1Health richt zich op het voorkomen van infecties die niet meer met antibiotica te behandelen zijn, …

Halfjaarlijkse bijeenkomst i-4-1-Health project

Op donderdag 15 maart en vrijdag 16 maart 2018 vindt de Halfjaarlijkse bijeenkomst van het i-4-1-Health project voor partnerorganisaties, co-financiers en andere geïnteresseerden plaats in Leuven.

EUCIC basic module
Infection Prevention and Control

EUCIC basic module | Groningen, Netherlands 25.02. – 02.03.2018 – Register now for Infection Prevention and Control course

Projectpartner meetings op 28 november 2017

De volgende EurHealth 1Health-partnerbijeenkomst vindt plaats op 28 november 2017.

Over dit project

Er is
maar één
gezondheid!

Prof. Dr. Alex W. Friedrich

Over dit project

“Het belangrijkste projectdoel is de bescherming van de gezondheid van mensen, nu en in de toekomst. Om dit doel te bereiken, moet de strijd tegen infecties door bijzonder resistente micro-organismen op alle niveaus plaatsvinden, zowel grens- alsook sector overstijgend. Want alles hoort bij elkaar: mensen, dieren en milieu. We leven in een gemeenschappelijke en voor ziekteverwekkers grenzeloze wereld, waarin slechts één gezondheid heerst.”
Prof. Dr. Alex W. Friedrich, Projectleider EurHealth-1Health en hoogleraar/afdelingshoofd Medische Microbiologie en Infectiepreventie, UMCG.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is leadpartner van het project EurHealth-1Health

Het UMCG is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek, waarbij de focus ligt op “gezond en actief ouder worden”. In het kader van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen. Er worden studenten opgeleid tot arts, tandarts of bewegingswetenschapper en artsen opgeleid tot medisch specialist. Patiënten komen in het UMCG voor basiszorg, maar ook voor zeer specialistische diagnostiek, onderzoek of behandeling. De zorg wordt gegeven door de beste dokters en verpleegkundigen. Samen met ondersteunend personeel werken zij dagelijks aan die ene, gemeenschappelijke doelstelling: bouwen aan de toekomst van gezondheid.

Meer informatie over het UMCG vindt u hier.

Binnen het project “EurHealth-1Health” is in het bijzonder de afdeling Medische Microbiologie actief:

De afdeling Medische Microbiologie & Infectieziekten (MMBI) is dienstverlenend naar patiënten aangaande het totale spectrum van het vakgebied Medische Microbiologie binnen het Universitair Medisch Centrum. Hieronder vallen taken in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. Het MMBI heeft 4 belangrijke mission statements:

  • bescherming van patiënten tegen infecties
  • het geven van snelle en juiste diagnostische antwoorden
  • het geven van advies t.a.v. optimale behandeling
  • het bijdragen aan kennis en innovatie in het belang van onze patiënten

Prof. dr. Alex W. Friedrich is hoofd van deze afdeling binnen het UMCG en projectleider van het “EurHealth-1Health” project. Het UMCG is in dit project leadpartner en daarmee verantwoordelijk voor het gehele project. De projectleider is samen met zijn team het hoofd aanspreekpunt voor alle projectpartners, zowel voor inhoudelijke als ook voor financiële vragen. Verder zijn er meerdere medewerkers van MMBI (studenten, PhDs, postdocs, senior scientists, artsen, analysten etc.) bij verschillende werkpakketen van het project betrokken.

Meer informatie over de afdeling vindt u hier.

Das Projekt wird im Rahmen des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland durchgeführt und finanziell unterstützt von |
Het project wordt gefinancierd in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland uitgevoerd en financieel ondersteund door: